ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმის გახსნის ღონისძიებები