ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმის გახსნა - დღე 1