კადრს მიღმა

ჩვენი ნაშრომი ჩნდება ეკრანზე, რჩება ფურცელზე, სახელები ტიტრებში, სახეები კი - კადრს მიღმა...

რამდენიმე ეპიზოდი სტუდიის ცხოვრებიდან